Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Absentia animi

Gunnar Ekelöf i Sveriges radio 1949; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD1, [08], 6:32;

 

Etienne Glaser läser Ekelöf; (2001). Bonnier Audio CD, [14]

 

Om hösten

Om hösten när man tar avsked

Om hösten när alla grindar står öppna

            mot meningslösa hagar

där overkliga svampar ruttnar

och vattenfyllda hjulspår är på väg

till intet, och en snigel är på väg

en trasig fjäril är på väg

till intet, som är en avblommad ros

den minsta och fulaste. Och harkrankarna, de

                                 dumma djävlarna

skörbenta, rusiga i lampans sken om kvällen

och lampan själv som susar tynande

om ljusets intiga hav, tankens polarhav

i långa böljor

tyst frasande skum

av serier dividerade med serier

ur intet till intet

sats motsats slutsats abrasax abraxas Sats

(som ljudet av en symaskin)

Och spindlarna spinner i tysta natten sitt nät

och syrsorna filar

            Meningslöst.

Overkligt. Meningslöst.

 

                                         Om hösten

Det prasslar i min dikt

Ord gör sin tjänst och ligger där

Damm faller över dem, damm eller dagg

tills vinden virvlar upp och lägger ner (dem)

            (och) annorstädes

den som partout skall söka alltings mening har

            för längesedan insett

att meningen med prasslandet är prasslandet

som i sig självt är någonting helt annat än

våta gummistövlar genom löv

tankspridda forsteg genom parkens matta

av löv, kärvänligt klistrande

vid våta gummistövlar, tankspridda steg

Du irrar dig, förirrar dig

Ha inte så bråttom

Dröj ett tag

Vänta

Om hösten när

Om hösten när alla grindar

då händer det att i den sista sneda strålen

                                efter ett dagsregn

            med långa pauser tvekande

                                som ertappad

en överbliven koltrast sjungar i en trädtopp

för ingenting, för strupens skull. Du ser

hans trädtopp stå mot himlens bleka fond

invid ett ensamt moln. Och molnet simmar

som andra moln men också liksom överblivet, hors saison

och till sitt väsen längesedan annorstädes

och i sig själv (som sången) redan någonting

                                annat än

 

Evig ro

            Meningslöst. Overkligt.

Meningslöst. Jag

sjunger sitter här

om himlen om ett moln

Jag önskar mig ingenting mer

Jag önsker mig långt långt bort

Jag är långt bort (bland kvällens ekon)

Jag är här

Sats motsats abrasax

Du också jag

 

O långt bort

där simmar i ljusa himlen

över en trädtopp ett moln

i lycklig omedvetenhet!

O djupt ner i mig

där speglas från svarta pärlögats yta

i lycklig halvmedvetenhet

en bild av et moln!

Det är inte detta som är

Det är någonting annat

Det finns i detta som är

men är inte detta som är

Det är någonting annat

O långt långt bort

i det som är bortom

finns någonting nära!

O djupt nere i mig

i det som är nära

finns någonting bortom

någonting bortomnära

i det som är hitomfjärran

någonting varken eller:

i det som är antingen eller:

varken moln eller bild

varken bild eller bild

varken moln eller moln

varken varken eller eller

men någonting annat!

Det enda som finns

är någonting annat!

Det enda som finns

i detta som finns

är någonting annat!

Det enda som finns

i detta som finns

är det som i detta

är någonting annat!

(O själens vaggsång

sången om någonting annat!)

 

O

non sens

non sentiens non

dissentiens

indesinenter

terque quaterque

pluries

vox

vel abracadabra

Abraxas abrasax

Sats motsats slutsats som blir sats igen

             Meningslöst.

Overkligt. Meningslöst.

 

Och spindlarna spinner i tysta natten sitt nät

och syrsorna filar

 

                                   Om hösten


Gunnar Ekelöf. Non serviam. Bonniers 1945, s.

 

Variation:  BLM 8/1945:631-634; 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Non serviam (1945)

DIKTER VID SKILDA TILFÄLLEN 1930-45

Albumsblad 1930

Claude Lorrain

Ur Dithyramb

Verdure

Gobeläng

Spansk skola

Helvetes-Brueghel

Vit falk

Målat på näverbitar

     Vykort

     Ordspråksbonad

     Låt

     På en näverdosa

     Våren

     Doftminne

Förstad

Stockholmsgata

En dödsdröm

From things to sounds

Krigsnätter

Till de folkhemska

Anm. till Dedikation

Till idealisterna

Non serviam

Alkemisten

En julinatt

Havstema

     Bal des petits lits blancs

     Påfugelstronen

     Havsförvandling

     De ilandflutna

SJU FRISTÅENDE DIKTER

Samothrake

Den gamla superkargören

     Diner

     Souvenir du Mariage

     Sista oktrojen

Emigranten

Jarrama

Svanen

     Jag hörde vildgäss

     Månen går upp

Gymnosofisten

Absentia animi