Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1945). Non serviam. Bonniers, Stockholm, 99,[4] s.

Dikter (1949). Bonniers, Stockholm, [vol 3], 171 s.

Dikter (1956). Vår tids lyrik, Bonniers, Stockholm, 221,[1] s.

Dikter (1965). Den svenska lyriken, Bonniers, 441, [1] s.; 1983; 1999, 441, [1] s.;

Dikter (1983 [1965/1976]). MånPocket, 626, [3] s.; 1997, 626, [5] s.;

Samlade dikter (2004). Bonniers, Stockholm, 626 s.; 2007, 631, [1] s.

 

Skrifter 1 (1991). (Reidar Ekner). Bonniers, Stockholm, 264 s. 

Recension av Non serviam

Artur Lundkvist (1945). Stockholms Tidende, 30/11
Johannes Edfelt (1945). Dagens Nyheter, 3/12
Olof Lagercrantz (1946). Ord och Bild, årg. 55, nr. 3, s. 148-150
Erik Lindegren (1945). Aftontidningen, 31/12
Karl Vennberg (1945). BLM, årg. 14, nr. 10, s. 870-873

Översättning av Non serviam

Nathan, Leonard and James Larson (1982). Songs of something else. Princeton U. P., Princeton, [s. 36-109]

 

Liedtke, Klaus-Jürgen (2003). Spät auf Erden; Fährgesang; Non serviam; Im Herbst. 

Kleinheinrich, s. [128]-223

Ekelöf om Non serviam

ANMÄRKNINGAR. Non serviam, Bonniers, s. ?; Skrifter 1, 1991, s. [215]

DIKTER VID SKILDA TILLFÄLLEN

[Noter till Non serviam: Victor Ek] Skrifter 8. red. R. Ekner. Bonniers, 1993, s. 195-196

CLAUDE LORRAIN

"Daphnis & Cloë". Skrifter 8. red. Reidar Ekner. Bonniers, 1993, s. 195

HELVETES-BRUEGHEL

Helvetes-Brueghel.. En röst. red. Ingrid Ekelöf. Bonniers, 1971, s. 62

EN JULINATT

En julinatt.. En röst. red. Ingrid Ekelöf. Bonniers, 1971, s. 64-65

HAVSTEMA

1966 Ur brev till Joseph Vohryzek. [Havsförvandling] Självbiografi. red. Ingrid Ekelöf. Bonniers, 1971, s. 164

ABSENTIA ANIMI

[Noter till Non serviam: Gunilla Bergsten] Skrifter 8. red. R. Ekner. Bonniers, 1993, s. 196

Verk om Non serviam

I. Gustavsson (1968). Upprepningens och variationens roll i Gunnar Ekelöfs diktsamlingar Färjesång och Non serviam. Uppsala universitet. V68 115 [uppsats]

Johan Andersson (1969). Influensångest i relation till Rimbaud i Gunnar Ekelöfs "Non serviam". (E. Ljung) Lunds Universitet. Vt 97 / 371 [uppsats]

Ingmar Stenroth (1981). Gunnar Ekelöfs SAMOTHRAKE, Göteborg, 105 s.

Studier i Non serviam

Bengt Holmqvist (1947). Sången om någonting annat. Gunnar Ekelöf vid fyrtio år. Nya Argus, Helsingfors, årg. 40, 13, s. 192-198

CLAUDE LORRAIN

Leif Sjöberg (1966). Note: Two Poems by Ekelöf. Scandinavica, Vol. V, No. 2,

Erik Stenmark (1997) Aktaions horn. Historiska och litteraturhistoriska studier, Vol. 72 s. 185-214

SPANSK SKOLA

Leif Sjöberg (1966). Note: Two Poems by Ekelöf. Scandinavica, Vol. V, No. 2, s. 126-130

HELVETES-BRUEGHEL

Walter Dickson (1953). Gunnar Ekelöfs Helvetes-Breughel, Vit Falk Och De ilandflutna. Hjärtfäste och hungertorn. Stockholm 1953, s. 114-131 (Ekoglidning hos E. Utsikt, 8, 1959, s. 19-25)

Örjan Lindberger (1960). Dolda allusioner. Gunnar Ekelöf: Helvetets-Brueghel. At läsa poesi. Örjan Lindberger & Reidar Ekner. Stockholm, s. 121-129

Anders Olsson (1983). Skolgrotesken, förarbeten till "Helvetes-Brueghel". De profundis iv. Ekelöf nej. Bonniers s. 180-184

NON SERVIAM

Sommar, Carl Olov (1989). XI:6 ur Gunnar Ekelöf en biografi. Bonniers, s. 300-302

Per Erik Ljung (2000). Gunnar Ekelöfs ”Non serviam”. På tværs. Forlaget spring, s. 212-225

EN JULINATT

Anders Billger (1968). Gunnar Ekelöf. En julinatt. Tjugotvå diktanalyser, red Gunnar Hansson. Bokförlaget prisma, Stockholm, s. 112-120

DEN GAMLA SUPERKARGÖREN

Johannes Edfelt (1968). Asteropherus – Ekelöf. SLT, 3, s. 12

HAVSTEMA

Manne Stenbeck (1968). Fursten av E och dagrarna i havet. Vår lösen, 59, s. 292-301

Britta Wigforss (1983). [ur] Trollkarlens avskurna händer. Konstnärens hand. Göteborgs universitet, s. 84-86

Anders Olsson (1983). Totemdjur. Blicken: Blindhet och vision iii. Ekelöf nej. Bonniers s. 141-145 

SAMOTHRAKE

Gunnar Tideström (1947). Samothrake. Lyrisk tidsspegel. Diktanalyser. Gleerups, Lund; (1953) s. 239-254

Brita Tigerschiöld (1959). Samothrakes tema. BLM, 23, nr. 2, s. 134-142

Gunnar Brandell (1966). Samothrake än en gång. Konsten att citera och andra återblickar. Stockholm, s. 114-127

Lars Lindvall (1970). Fernando Pessoas Havsode och Ekelöfs Samothrake. Svensk Litteraturtidskrift, nr. 1, s. 30-31

Ingmar Stenroth (1981). Gunnar Ekelöfs SAMOTHRAKE, Göteborg, 105 s.

Sverker R. Ek (2005). Visionen av seger i mörk tid. I dialog med texten. Nio essäer, Södertälje

Ann Lundvall (2009). "Samothrake". Till det omöjligas konst bekänner jag mig. ellerströms, s. 161-205

EMIGRANTEN

Staffan Lamm (1986). Emigranten. Sveriges Television AB, 25 min.

Kjerstin Norén (1995). Hjärtslag : omkring mina arbeten med "Dotter av Tebe" av Anna Ståbi (Nya Juno, 1993), "Mannen utan egenskaper" av Robert Musil (1930-43) och "Emigranten" av Gunnar Ekelöf (Non serviam, 1945). Nordisk metrikkonferens (4 : Lund : 1993), s. 180-203

JARRAMA

Leif Sjöberg (1965). The story of a Poem. The American Swedish monthly. Vol. 59, No. 7, s. 26-28

Reidar Ekner (1965). Vårt hjärtas klubbslag vid Jarama. Ord och Bild, 3; I den havandes liv, Bonniers, 1967, s. 30-56

Karl Erik Lagerlöf (14.08.65). Ord och bild. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, s. 3

ABSENTIA ANIMI

Erik Lindegren (1949). Utebliven presentation. Röster i Radio, årg. 16, 42, s. 4

Gunilla Bergsten (1964). Abraxas. Ett motiv hos Herman Hesse och Gunnar Ekelöf. Samlaren, s. 5-18;

Gunilla Bergsten (1965). Abraxas. Gunnar Ekelöf: Absentia Animi. Svenska Diktanalyser. M. Vom Platen ed. Prisma/FIBs lyrikklub

Leif Sjöberg (1969). Two quotations in Ekelöf’s ’Absentia animi’. Germanic Review, 44, 45-60

Anders Mortensen (1982). En guide till Gunnar Ekelöfs Absentia Animi. (B. Olsson) Lunds Universitet. Ht 82 / 380 [uppsats]

Johan Andersson (1996). Att läsa Gunnar Ekelöfs Absentia animi. (Karahka, Urpu-Liisa). Stockholms Universitet, ht  96 [uppsats]

C. Kullberg (1999). Det är inte detta som är. En komparativ studie av Gunnar Ekelöfs "Absentia animi" och Stéphan Mallarmés "Sonnet en x". Uppsala Universitet, V99 C747 [uppsats]

Anders Mortensen (2000). "I lycklig halvmedvetenhet". "Absentia animi" - Den musikaliska diktning (1942-45) Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Symposion, s. 182-209

Augustin Mannerheim (2010). Den stora sonatsatsen i svensk poesi. ekelöf'et, nr. 40, s. 13-21

 

 

 

 

 

 

 

  Cover: Ivan Fischerström

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Non serviam (1945)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Non serviam (1945)

DIKTER VID SKILDA TILFÄLLEN 1930-45

Albumsblad 1930

Claude Lorrain

Ur Dithyramb

Verdure

Gobeläng

Spansk skola

Helvetes-Brueghel

Vit falk

Målat på näverbitar

     Vykort

     Ordspråksbonad

     Låt

     På en näverdosa

     Våren

     Doftminne

Förstad

Stockholmsgata

En dödsdröm

From things to sounds

Krigsnätter

Anm. till Dedikation

Till idealisterna

Non serviam

Alkemisten

En julinatt

Havstema

     Bal des petits lits blancs

     Påfugelstronen

     Havsförvandling

     De ilandflutna

 

SJU FRISTÅENDE DIKTER

Samothrake

Den gamla superkargören

     Diner

     Souvenir du Mariage

     Sista oktrojen

Emigranten

Jarrama

Svanen

     Jag hörde vildgäss

     Månen går upp

Gymnosofisten

Absentia animi