Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Den som inte hoppas...  

Gunnar Ekelöf läser Tag och skriv; (1956). Bonniers författarskivor, 7', 33 rpm;

 

 

Den som inte hoppas

skall inte förtvivla.

Den skall inte tvivla

som ingenting tror.

Men den som söker mål

och den som söker mening

ger draken dess etter

och riddaren hans svärd

 

Flingorna lägger sig mjukt

till ro i dödens driva.

Lågorna flätar sig muntert

i livets eld.

Som flingornas lek därute

och lågornas på härden

har livets lek sin mening

i meningslöshet.

 

Ej öde men kombinationer,

virvlar och världsvindsdrifter.

Ej kamp men kampens växling.

Ej orätt eller rätt.

Låt elden smälta drivan.

Låt drivan släcka elden:

Liv, var är nu din mening?

Liv, var är nu din udd!

 

Två föräldralösa barn

var hjärtat och själen,

en bror och en syster,

och hon var i moders ställe.

- Så vagga mig av och an,

min syster och moder.

Sjung visan för mig,

den ändlösa visan.

 

Gunnar Ekelöf. Färgesång. Bonnier 1941, s.

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Färjesång (1941)

Till dig, som stormen tagit ..

FÄRJESÅNG

Färjesång

TAG OCH SKRIV I-V

     Om livet ..

     Jag reser mig ur min aska ..

     Du säger 'jag' ..

     Den skönhet ..

     Jungfruns ängslan ..

VARIATIONER

I konventionernas skogar ..

Kategorier

Fångar ..

Det är trappstegen ..

En människa ..

Du skriker till livet  ..

Inte dödslängtan ..

Du döps ..

O heliga död! ..

Jag tror ..

Det finns någonting ..

EXEMPEL

Demon och ängel

Felet med humaniteten ..

Den enskilde är död ..

Ecce homo

Ni krymplingar ..

Bastu efter 9

Enquête

I den unga sjudande huvudstaden

När livet upphört vara mig till frestelse ..

 

 

 

 


 

 

ETYDER

Natt och stiltje. Tystnad ..

Jag minns ..

En värld är varje människa ..

Den som inte hoppas ..

Sung

Gandhāramedaljong ..

Jag ser en förklädd prinsessa ..

Månen går genom molnen ..

Melancholia

Eufori