Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Tag och skriv   

Ur Gunnar Ekelöf läser Tag och skriv. (1956). Bonniers författarskivor, 7', 33 rpm;

 

Gunnar Ekelöf i Sveriges radio 1951; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD1, [14];

Gunnar Ekelöf läser dikter; (1999). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD, [02]

 

Jungfruns ängslan och flykt är svärdet och klorna.

Av hennes flykt och ängslan hamras svärdet och växer de

                                          skarpa klorna.

Hon dör i varje ögonblick, därför lever hon.

Hon flyr i varje ögonblick, därför blir hon kvar.

Hon upptar kraft och motkraft, därför vacklar hon.

Hon vacklar, därför är hon i jämvikt.

Kronan, manteln och de knäppta händerna tillhör kampen, 

                                          inte henne,

men kampen tillhör henne.

Det är på henne kampen lever:

hon är dess attrapp.

 

O djupa stilja, höljd i storm!

Du liknar en docka, kastad av barn,

viljelöst fogande dig i det meningslösa!

För den som genomskådar kampen träder du fram.

För den som genomskådar dig försvinner du,

ty han försvinner i dig:

En port som öppnas, en väg som slingrar sig bort.

På vägen en ensam gestalt som avlängsnar sig.

Samma gestalt som vandrar sin väg och försvinner,

åter och åter samma

som åter och åter försvinner:

Synsvilla och parthenogenesis. 

                          ――

Gunnar Ekelöf. Färgesång. Bonnier 1941, s.

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Färjesång (1941)

Till dig, som stormen tagit ..

FÄRJESÅNG

Färjesång

TAG OCH SKRIV I-V

     Om livet ..

     Jag reser mig ur min aska ..

     Du säger 'jag' ..

     Den skönhet ..

     Jungfruns ängslan ..

VARIATIONER

I konventionernas skogar ..

Kategorier

Fångar ..

Det är trappstegen ..

En människa ..

Du skriker till livet  ..

Inte dödslängtan ..

Du döps ..

O heliga död! ..

Jag tror ..

Det finns någonting ..

EXEMPEL

Demon och ängel

Felet med humaniteten ..

Den enskilde är död ..

Ecce homo

Ni krymplingar ..

Bastu efter 9

Enquête

I den unga sjudande huvudstaden

När livet upphört vara mig till frestelse ..

 

 

 

 


 

 

ETYDER

Natt och stiltje. Tystnad ..

Jag minns ..

En värld är varje människa ..

Den som inte hoppas ..

Sung

Gandhāramedaljong ..

Jag ser en förklädd prinsessa ..

Månen går genom molnen ..

Melancholia

Eufori