Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Tag och skriv  

Ur Gunnar Ekelöf läser Tag och skriv; (1956). Bonniers författarskivor, 7', 33 rpm;

 

Gunnar Ekelöf i Sveriges radio 1951; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD1, [14];

Gunnar Ekelöf läser dikter; (1999). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD, [02]

 

Den skönhet jag hittills har sökt var trampolinens gungning.

Den klokhet jag hittills har trott var hopparens feghet.

Men den som väntar försoning, han är en oförsonad.

Den som vill frälsning, han är redan fördömd.

Fönekelse? Nej, den djupaste tro,

den som kan vinnas först när man ingenting tror,

den som kan ägas först när man vet:

Jag ljuger inte, det ljuger inte i mig

och sanningen är mig fjärran (jag är mig fjärran).

Jag överger mig

så som den sista råtten ett sjunkande skepp,

ett brinnande vrak av vilket djupet får sitt när höjden fått 

                                      sitt,

(du är vägd på en båg och befunnen dels lätt, dels tung),

en skeppsbruten som driver på det mörka gestaltskiftande,

attraherad och bestrålad av den hemlighetsfulla kampens

                                      stjärna,

hon som osedd är mäktigare än sol och måne,

hon som på en gång är enkel och dubbel, dunkel och ljus,

på en gång! Inte i tur och ordning.

Liv är kontrasternas möte,

liv är ingendera parten.

Liv är varken dag eller natt

men gryning och skymning.

Liv är varken ett ont eller ett gott,

det är mälden mellen stenarna.

Liv är inte drakens och riddarens kamp,

det är jungfrun.

Och ingen skall komma till mig med drakens hunger och

Ondska,

Och ingen skall komma till mig med riddarens ädelmod,

Fast sagorna ljuger så skönt!

Och ingen skall komma till mig med jungfruns förtröstan

                                          och hopp,

ty kampen varar för evigt

och den som skall sätta livet till

är inte draken

och inte riddaren

men alltid jungfrun.

 

Gunnar Ekelöf. Färgesång. Bonnier 1941, s.

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Färjesång (1941)

Till dig, som stormen tagit ..

FÄRJESÅNG

Färjesång

TAG OCH SKRIV I-V

     Om livet ..

     Jag reser mig ur min aska ..

     Du säger 'jag' ..

     Den skönhet ..

     Jungfruns ängslan ..

VARIATIONER

I konventionernas skogar ..

Kategorier

Fångar ..

Det är trappstegen ..

En människa ..

Du skriker till livet  ..

Inte dödslängtan ..

Du döps ..

O heliga död! ..

Jag tror ..

Det finns någonting ..

EXEMPEL

Demon och ängel

Felet med humaniteten ..

Den enskilde är död ..

Ecce homo

Ni krymplingar ..

Bastu efter 9

Enquête

I den unga sjudande huvudstaden

När livet upphört vara mig till frestelse ..

 

 

 

 


 

 

ETYDER

Natt och stiltje. Tystnad ..

Jag minns ..

En värld är varje människa ..

Den som inte hoppas ..

Sung

Gandhāramedaljong ..

Jag ser en förklädd prinsessa ..

Månen går genom molnen ..

Melancholia

Eufori