Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Tag och skriv

Ur Gunnar Ekelöf läser Tag och skriv; (1956). Bonniers författarskivor, 7', 33 rpm;

 

Angelica Matveeva (2011). Boxaren och andre dikter: Swedish Poetry Goes Jazz.

Gunnar Ekelöf i Sveriges radio 1951; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD1, [14];

Gunnar Ekelöf läser dikter; (1999). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD, [02]

 

Du säger ’jag’ och ’det gäller mig’

men det gäller ett vad:

I verklighet är du ingen.

Så jaglös, naken och formlös är verkligheten!

Det var i skräck inför den du började klä dig,

började uppföra dig och kalla dig ’jag’,

klamre dig fast vid ett halmstrå.

I verklighet är du ingen.

Rättsorning, mänskovärde, viljefrihet,

allt är bilder målade med skräck i verklighetens tomma sal,

skräck att vidgå något bortom rätt och orätt, bortom sats 

                                      och motsats!

I verklighet är du ingen.

Själv utanför gott och ont en valplats för gott och ont,

det övre vilddjurets kamp mot det undre –

sanningen du anar ibland som en avgrund vid vägen,

utan att våga veta, utan att vilja veta,

du som hisnar för minsta grop!

I verklighet är du ingen.

En plats, ett plagg, ett namn –

allt annat är bara din önskan,

ditt jag en önskan, din ofrälsthet en, din frälsthet en annan:

Allt har du tagit i förskott!

 

Frälsning, det finns ingen frälsning! Du drömmer dig

                                    frälsning

stammar Uppstånden!  Och Helig! – ty så är din önskan. 

Och människan lott står oföränderligt fast

Men du har hunnit ännu ett steg på ditt önskandes byggnad:

Ännu en önskan av alla de tänkbara tusen och tusen

Har blivit dig möjlig, nödvendig, viss och slutligen faktum,

Liksom du själv som också var önskan från början,

Liksom det magiska namnet föräldrarna gett dig

Att skydda från mörker och jaglöshet,

Att skilja just dig från tusen liknande och nästan lika.

Och ändå är du i botten så namnlös som natten och mörkret:

I verklighet är du ingen. 

 

Gunnar Ekelöf. Färgesång. Bonnier 1941, s.

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Färjesång (1941)

Till dig, som stormen tagit ..

FÄRJESÅNG

Färjesång

TAG OCH SKRIV I-V

     Om livet ..

     Jag reser mig ur min aska ..

     Du säger 'jag' ..

     Den skönhet ..

     Jungfruns ängslan ..

VARIATIONER

I konventionernas skogar ..

Kategorier

Fångar ..

Det är trappstegen ..

En människa ..

Du skriker till livet  ..

Inte dödslängtan ..

Du döps ..

O heliga död! ..

Jag tror ..

Det finns någonting ..

EXEMPEL

Demon och ängel

Felet med humaniteten ..

Den enskilde är död ..

Ecce homo

Ni krymplingar ..

Bastu efter 9

Enquête

I den unga sjudande huvudstaden

När livet upphört vara mig till frestelse ..

 

 

 

 


 

 

ETYDER

Natt och stiltje. Tystnad ..

Jag minns ..

En värld är varje människa ..

Den som inte hoppas ..

Sung

Gandhāramedaljong ..

Jag ser en förklädd prinsessa ..

Månen går genom molnen ..

Melancholia

Eufori