Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Tag och skriv

Ur Gunnar Ekelöf läser Tag och skriv; (1956). Bonniers författarskivor, 7', 33 rpm;

 

Gunnar Ekelöf i Sveriges radio 1951; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD1, [14];

Gunnar Ekelöf läser dikter; (1999). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD, [02]

 

Jag reser mig ur min aska

- ett tänkande känsloliv

på väg att slukas av det gestaltlöst böljande

svävar jag åter.

Endast som vittne är människan till:

Tag och skriv!

Det finns ingen annan styrka än inre styrka

och den kommer utifrån,

från det gåtfulla något som rör sig där uppe,

skymtar bland otydligt självlysande moln,

strömmar över dig galvaniskt

så att du känner dig brottas!

Då är det kraften som brottas, inte du!

Varmed brottas kraften?

Det finns ingen annan svaghet än inre svaghet

och den kommer utifrån,

från det gåtfulla något som rör sig där nere,

gestaltskiftande, mörkt böljande,

hotfullt, magnetiskt.

Du känner hur starka armar brottas!

Då är det kraften som brottas, inte du!

Varmed brottas kraften?

Sannerligen, du är inte mer än en valplats!

En vandrare av vilken solen och stormen på en           

                                         gång ta kappan,

på en gång! Inte i tur och ordning.

Iskallt i skuggan, glödhett i solen:

Själens april.

 

Gunnar Ekelöf. Färgesång. Bonniers 1941, s.

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Färjesång (1941)

Till dig, som stormen tagit ..

FÄRJESÅNG

Färjesång

TAG OCH SKRIV I-V

     Om livet ..

     Jag reser mig ur min aska ..

     Du säger 'jag' ..

     Den skönhet ..

     Jungfruns ängslan ..

VARIATIONER

I konventionernas skogar ..

Kategorier

Fångar ..

Det är trappstegen ..

En människa ..

Du skriker till livet  ..

Inte dödslängtan ..

Du döps ..

O heliga död! ..

Jag tror ..

Det finns någonting ..

EXEMPEL

Demon och ängel

Felet med humaniteten ..

Den enskilde är död ..

Ecce homo

Ni krymplingar ..

Bastu efter 9

Enquête

I den unga sjudande huvudstaden

När livet upphört vara mig till frestelse ..

 

 

 

 


 

 

ETYDER

Natt och stiltje. Tystnad ..

Jag minns ..

En värld är varje människa ..

Den som inte hoppas ..

Sung

Gandhāramedaljong ..

Jag ser en förklädd prinsessa ..

Månen går genom molnen ..

Melancholia

Eufori