Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1941). Färjesång. Bonniers, Stockholm, 85 [5] s.

Färjesång (1961). Kammarbiblioteket, Bonniers, Stockholm, 74, [5] s.

 

Dikter (1949). Bonniers, Stockholm, [vol 3], 171 s.

Dikter (1956). Vår tids lyrik, Bonniers, Stockholm, 221,[1] s.

Dikter (1965). Den svenska lyriken, Bonniers, 441, [1] s.; 1983; 1999, 441, [1] s.;

Dikter (1983 [1965/1976]). MånPocket, 626, [3] s.; 1997, 626, [5] s.;

Samlade dikter (2004). Bonniers, Stockholm, 626 s.; 2007, 631, [1] s.

 

Skrifter 1 (1991). (Reidar Ekner). Bonniers, Stockholm, 264 s.

Recension av Färjesång

Karl Vennberg (1941). Arbetaren, 11/10
Karl Ragnar Gierow (1941). Nya Dagligt Allehanda, 28/10
Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1941). Stockholms-Tidningen, 30/10
Sten Selander (1941). Svenska Dagbladet, 2/12
Artur Lundkvist (1941). BLM, årg. 10, nr. 8, s. 646-647

Översättning av Färjesång

Nathan, Leonard and James Larson (1982). Songs of something else. Princeton U. P., Princeton, [s. 36-109]

 

Liedtke, Klaus-Jürgen (2003). Spät auf Erden; Fährgesang; Non serviam; Im Herbst. 

Kleinheinrich, s. [66]-127

Ekelöf om Färjesång

NOT. Färjesång, Bonniers, Stockholm, s. 87; 1961, s. [76] Skrifter 1, 1991, s. [174]

 

[notförklaring]. Färjesång, Kammarbiblioteket Bonniers, Stockholm, 1961, s. [77] 

TAG OCH SKRIV

Tag och skriv - författarens kommentar. [1963] Självbiografi. red. Ingrid Ekelöf. Bonniers, 1971, s. 153-155; Skrifter 8. red. Reidar Ekner. Bonniers, 1993, s. 191-193, 194

 

Ur en kommentar 1963.. En röst. red. Ingrid Ekelöf. Bonniers, 1971, s. 54-55; Skrifter 8. red. Reidar Ekner. Bonniers, 1993, s. 193-194

 

Till Leif Sjöberg. [11/2 1963] Brev 1916-1968. red. C.O, Sommar. Bonniers, 1989, s. 191-193

Verk om Färjesång

Bengt Landgren (1998). Polyedernas gåta. En introduktion till Gunnar Ekelöfs Färgesång (Acta Universitatis Upsaliensis) Uppsala, 233 s.

Studier i Färjesång

I. Gustavsson (1968). Upprepningens och variationens roll i Gunnar Ekelöfs diktsamlingar Färjesång och Non serviam. Uppsala universitet. V68 115 [uppsats]

A. Hedeborg (1972). Gunnar Ekelöfs Färjesång. Variationer över ett tema. Uppsala Universitet. V72 C21 [uppsats]

A-L. Jadinge (1998). Vad rör mig frid. Paradoxen i Gunnar Ekelöfs Färjesång. Uppsala Universitet, H98 C711 [uppsats]

Kjell Espmark (1959). Ekelöf och T.S. Eliot. BLM, nr. 8, s. 683-689

TAG OCH SKRIV

Leif Sjöberg (1963). Gunnar Ekelöf’s ’Tag och skriv’: A reader’s commentary. Leif Sjöberg. Scandinavian Studies, vol. 35, nr. 4, s. 307-324

Brita Wigforss (1980). Mellan riddaren och draken i Gunnar Ekelöfs ”Tag och skriv”. Radix.Tidskrift för humanism, nr. 3-4, årg. 3, s. 68-165

Anders Olsson (1983). Bortom motsatserna. Mystikens språk v. Ekelöf nej. Bonniers s. 154-160

Bengt Landgren (1998). Motevangelium : Tag och skriv. Polyedernas gåta. Uppsala, s. 72-127

Mortensen, Anders (2000). Omvärderingens förkunnelse. "Tag och skriv" - Färjesångsdiktningen. Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Symposion, s. 159-180

DET FINNS NÅGONTING SOM INGENSTANS PASSAR

Johannes Edfelt (1976). Kring Ekelöf-dikten Det finns någonting som ingenstans passar. Svensk Litteraturtidskrift 39, 4, s. 3-4

EN VÄRD ÄR VARJE MÄNNISKA

Hans Olof Jonasson (1963). En värld är värje människa. [Dikt och analys] Lyrikvännen, årg. 10, nr. 2, s. 12

Bengt Landgren (1998). 1. Dödsbesvärjelse : Etyder. Polyedernas gåta. Uppsala, s. 128-142

Toppolitiker läser dikt. Sveriges radio p1, 6/9 2010

GANDHARAMEDALJONG

Percy Backlund (1978). Gandharamedaljong ur Färjesång av Gunnar Ekelöf. Lyrikvännen, nr. 6, s.37-40

JAG SER EN FÖRKLÄDD PRINSESSA

Bengt Landgren (1998). 2. Dödsbesvärjelse : Etyder. Polyedernas gåta. Uppsala, s. 142-151

MÅNEN GÅR GENOM MOLNEN

Bengt Landgren (1998). 3. Dödsbesvärjelse : Etyder. Polyedernas gåta. Uppsala, s. 151-156

MELANCHOLIA

F. Afzelius (1995). Gunnar Ekelöfs Melancholia. Nordistica Tamperensia Notam, A 1. Tammerfors

Bengt Landgren (1998). Polyederns gåta : Melancholi. Polyedernas gåta. Uppsala, s. 162-184

EUFORI

Björn Julén (1962). Gunnar Ekelöf: ’Eufori’. Tjugo dikt analyser. Stockholm, s. 31-38

Anders Olsson (1983). Läsning av Eufori. Ekelöfs nej. Bonniers, s. 109-113

Bengt Landgren (1998). Leken med traditionen : Kring en dikt i Gunnar Ekelöfs Färjesång. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1998, Stockholm, s.69-80

Bengt Landgren (1998). Idyll och epifani : Eufori. Polyedernas gåta. Uppsala, s. 185-214

 

  Vignette: Stig Åsberg

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Färjesång (1941)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Färjesång (1941)

Till dig, som stormen tagit ..

 

FÄRJESÅNG

Färjesång

 

TAG OCH SKRIV I-V

Tag och skriv

     [Om livet ..]

     [Jag reser mig ur min aska ..]

     [Du säger 'jag' ..]

     [Den skönhet ..]

     [Jungfruns ängslan ..]

 

VARIATIONER

I konventionernas skogar ..

Kategorier

Fångar ..

     [Det är trappstegen ..]

     [En människa ..]

     [Du skriker till livet  ..]

     [Inte dödslängtan ..]

     [Du döps ..]

O heliga död! ..

Jag tror ..

Det finns någonting ..

 

EXEMPEL

Demon och ängel

Felet med humaniteten ..

Den enskilde är död ..

Ecce homo

Ni krymplingar ..

Bastu efter 9

Enquête

I den unga sjudande huvudstaden

När livet upphört vara mig till frestelse ..

 

 

 

 


 

 

ETYDER

Natt och stiltje. Tystnad ..

Jag minns ..

En värld är varje människa ..

Den som inte hoppas ..

Sung

Gandhāramedaljong ..

Jag ser en förklädd prinsessa ..

Månen går genom molnen ..

FUGA

Melancholia

Eufori