Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

Gunnar Ekelöf (1938). Köp den blindes sång. Bonnier, Stockholm, [83] s.

Dikter (1949). Bonnier, Stockholm, [vol. 2], 162, [4] s.

Dikter (1956). Vår tids lyrik, Bonnier, Stockholm, 221,[1] s.

Dikter (1965). Den svenska lyriken, Bonnier, 441, [1] s.; 1983; 1999, 441, [1] s.;

Dikter (1983 [1965/1976]). MånPocket, 626, [3] s.; 1997, 626, [5] s.;

Samlade dikter (2004). Bonnier, 626 s.; 2007, 631, [1] s.

 

Skrifter 1 (1991). (Reidar Ekner). Bonnier, Stockholm, 264 s.

Recension av Köp den blindes sång

Erik Blomberg (26.11.38). Nattligt evangelium. Socialdemokraten;

Olof Lagercrantz (1939). Ny lyrik. Ord och bild, årg. 48, nr. 6, s. 312-313;

K[jeld] E[lfelt] (1939). Ny svensk lyrik. Berlingske Aftenavis, 03/03

Översättning av Köp den blindes sång

Verk om Köp den blindes sång

Artikler om Köp den blindes sång

STÄPPSKISS

Bengt Höglund (1961). Gunnar Ekelöf stäppskiss. Lyrikvännen, årg. 8, nr. 3, s. 7-9

 

  

Cover: Bertil Bull Hedlund

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Köp den blindes sång (1938)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

E1936
 

 

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Köp den blindes sång (1938)

Köp den blindes sång!

 

TIDSDIKTER - INSKRIFTER

Flykting

Världspolska

Inskrifter

   1. Jag är blomman ...

   2. En levnadsbeskrivning ...

   3. En till

   4. Människa, du som ännu ...

 

ELEGIER

Elegier

   1. Och vårregn föll ...

   2. Söndagsafton ...

   3. Ett efter ett ...

 

MÅLNINGAR - SKUGGOR

Försommar

Stäppskiss

Professor Gustawi

Minnas

   1. På bron

   2. Med mast ...

   3. I kyliga kräftfiskenätter ...

   4. September! ...

Station

Porträtt

Havet

I skogen om natten

Tjärven

Don Juans dröm

Sensommar

Nattligt evangelium

 

CODA

Coda

   1. Allt har sin tid ...

   2. Seklernas sand ...