Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Jag tänker ... 

Margareta Hallin (2001). "Jag tänker på vad jag har övergivet ..." nosag, CD

 

 

Jag tänker på vad jag har övergivit,

jag tänker på min övergivenhet ...

 

Den djupa kvällen djupnar, allt är stilla:

Ett hundskall klingar långt ur fjärran ensamhet.

Ett fönster lyser - elden vaktar kojan ...

En stjärnna faller - det var höstens stjärna!

Nudrog den vita sommarn bort sin hand

och lät sin gullring falla ner i tjärnen

som pant för löftet om ett sagoland!

Och kunde jag den glömda formeln minnas

och kunde jag den gyllne ringen finna,

då vore sommarn min i evighet ...

 

Jag tänker på vad jag har övergivit,

jag tänker på min övergivenhet ...

(Gunnar Ekelöf. Sorgen och stjärnan, Bonniers 1936)

 

 

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Sorgen och stjärnan (1936)

SORGEN OCH STJÄRNAN

Djupt ur den blånande ..

KISELSTENAR

Trädet

Höstnatt

Nattvandring

Det obesegrade livet

Från sjælens smedja

Gryning

Havets blommor

SÅNGARENS SÅNG

Sångarens sång

ALMUMBLAD

Stjärnan

Höst

Rummet

Örkenstämningar

(1. Ändlösa tomrum ..)

(2. Att se med den vaknande ..)

Drömmen

Solnedgången

Landkänning

På väg

SOMMARNATTEN

Sommarnatten

NORDISKA STÄMNINGAR

Dityramb

Prästkrage säg ..

Jag vet så väl ..

Bockberget

Rim

Afton

En Eriksvisa

Jag tänker

Den älskande

Färd

Bild

Månen

Vinternatt

Sorgen och stjärnan