Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1934). Dedikation. Bonnier, Stockholm, [83] s.

Dikter (1949). Bonnier, Stockholm, [vol. 1], 131,[5] s.

Dikter (1956). Vår tids lyrik, Bonnier, Stockholm, 221,[1] s.

Dikter (1965). Den svenska lyriken, Bonnier, 441, [1] s.; 1983; 1999, 441, [1] s.;

Dikter (1983 [1965/1976]). MånPocket, 626, [3] s.; 1997, 626, [5] s.;

Samlade dikter (2004). Bonnier, 626 s.; 2007, 631, [1] s.

 

Skrifter 1 (1991). (Reidar Ekner). Bonnier, Stockholm, 264 s.

Recension av Dedikation

Hagar Olsson (1934). Under uppenbarelsernas tyngd. Tidevarvet, vol. 12, nr. 42, s. 3

Översättning av Dedikation

Liedtke, Klaus-Jürgen (2003). Spät auf Erden; Fährgesang; Non serviam; Im Herbst. 

Kleinheinrich, s. [6]-33

Ekelöf om Dedikation

Verk om Dedikation

Sverker Göransson och Erik Mesterton (1986). Omedvetenhetens klara dag. Gunnar Ekelöfs Dedikation och det nya budskapet. Göteborgs Universitet, Göteborg, 38 s.

Artikler om Dedikation

HÖSTSEJD

Gunnar Hansson (1965). Höstlig fullbordan. Svenska diktanalyser, s. 190-195

Erik Mesterton (1990). Att förutsäga det oförutsägbara. Den orörliga lågan. Analyser av femton 1900-talsdikter, red. Sverker Göransson & Erik Mesterton, Göteborg, s. 47-50

FOSSILL INSKRIFT

Gunnar Tideström (1947). Fossil inskrift. Lyrisk tidsspegel. Diktanalyser. Gleerups, Lund

Erik Mesterton (1990). Omedvetenhetens klara dag – Gunnar Ekelöfs Dedikation och det nya budskapet. Den orörliga lågan, red. Sverker Göransson & Erik Mesterton, Göteborg, s. 51-50

TRIPTYK

Ann Lundvall (2009). "Triptyk". Till det omöjligas konst bekänner jag mig. ellerströms, s. 125-160

TROLLKARL

Ulla-Britta Lagerroth. (2004). Modernism och interartiell självreflexion. Skiss till ett forskningsfält. I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson. Lund, s. 247-268

Anders Mortensen. Trollkarl. Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Symposion, s. 313-319

KATAKOMBMÅLNING

Anders Mortensen (2000). En inbjudande modernism. "Sång för att leva bättre" - Dedikation (1934). Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Symposion, s. 83-100

 

 

 

 

 

 

 

 Cover: Erik Grade   

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Dedikation (1934)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Dedikation (1934)

Dedikation

DÖDEN OCH DRÖMMARNA

På natten

Mellem fem och sju

Döden i tankarna

Höstsejd

ANTISCOLASTICA

Fossil indskrift

Contra Prudentium

TRE ELEGGIER

1. Vågor, vågor mina systrar ..

2. Som stora lungor ..

3. Oändligt sammansattt ..

4. Jag hör, du ser ..

5. Var hälsad kära kropp ..

ALMUMBLAD

Betraktelse

Medeltida miniatyr

Vinterminne

Insjöhöst

Smekning

Drömd dikt

Som barn

TRIPTYK

1. Skogsrå

3. Trollkarl

2. Fé

FÖRNYELSE

Marmorsång

Fågeljakt

Sång för att leva bättre

Silversång

Sång i febermörkret

Sång

BEFRIELSE

Sång för att döva smärtan

Legender

     (1. Aldrig var jag ..)

     (2. Då kände jag ..)

     (3. Det finns en smärta ..)

     (4. Jag är ingen människa ..)

     (5. Vem ropar i min röst ..)

     (6. Nu börjer alla resors resa ..)

     (7. Brinn, helgon, brinn ..)

     (8. Förtvivlan, kasta din båge ..)

Till en själ

Gryning (Ljus, vackra ljus ..)