Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

flaggprydd sång 

Ib Michael läser Gunnar Ekelöf; (2000). Mit liv. Gyldendal [på danska]

 

 

modern har inga fåglar mer til bröd eller vin

den döde faderns grav gapar tom i jordens skam

och sonen sitter i helvete för fadermord

  Vignette: Otto G. Carlsund 
 

 

 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       sent på jorden (1932)

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

       Recitation av Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

sent på jorden (1932)

blommorna sover i fönstret 

flaggprydd sång

oktoberspegel

osynlig närvaro

ekvation

korollarium till skymningen

Romeo & Juliet

Klassiskt mästerverk

böljeslag

skymning

albumblad

eklips

dödstystnad från gult till svart

mot triangeln

sonatform denaturerad prosa

TRE FÅGELDIKTER

orimmad sonett

sömn och tomhet jämna andedrag

expansion

BRUSTNA ÖGON   TRÖTTA DIKTER UTAN

VINGAR

från morgon till kväll

klimakterium 

fanfar

Katakombmålning

meningslöst orakel

översvämning i storslaget landskap

kosmisk sömngångare

apoteos