Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1932). sent på jorden. Spektrum, Stockholm, [61] s.

sent på jorden. (1952). (Ill.: Tor Bjurström) Bonnier, Stockholm, 75 s.

Sent på jorden med Appendix : En natt vid horisonten. (1962). Bonnier, Stockholm, 172, [5] s.

 

Dikter (1949). Bonnier, Stockholm, [vol. 1], 131,[5] s.

Dikter (1956). Vår tids lyrik, Bonnier, Stockholm, 221,[1] s.

Dikter (1965). Den svenska lyriken, Bonnier, 441, [1] s.; 1983; 1999, 441, [1] s.;

Dikter (1983 [1965/1976]). MånPocket, 626, [3] s.; 1997, 626, [5] s.;

Samlade dikter (2004). Bonnier, Stockholm, 626 s.; 2007, 631, [1] s.

 

Skrifter 1 (1991). (Reidar Ekner). Bonnier, Stockholm, 264 s.

Recensioner av sent på jorden

Eric Blomberg. (1932). Socialdemokraten, 23/5

Steen Selander (1932). Dagens Nyheter, 6/6

Georg Svensson (1932). Surrealistisk premiär. BLM, årg. 1, nr. 5, s. 74

A. L[jungdal] (1933). Clarté, årg. 10, nr. 1, s. 26

Översättning av sent på jorden

Tard sur la terre [fr] (Jean-Clarence Lambert) Autour du monde, [1962], Paris, 59 s.

Late Arrivel on Earth [en] (Robert Bly and Christina Paulston) Rapp & Caroll, London 1967, 47 s.

Laat op aarde [ne] (H.C.ten Berge & Marguérite Törnqvist) Meulenhoff, Amsterdaam, 1975, 92 s.

Es ist spät auf Erden [de] (Sieglinde Mierau und Roland Erb) Verlag Volk und Welt, 1984, 178 s.

Ekelöf om sent på jorden

Matts Rying [1962]. Om [Sent på jorden med Appendix 1962 och En] Natt vid Horisonten. Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio. Vol. 2. 2000, [21], 2:47

 

 

Kommentarer till sent på jorden. En självbiografi. (Ingrid Ekelöf) Bonniers, 1971, s. 118-122; Skrifter 8, Bonnier, 1993, s. 175-180

OSYNLIG NÄRVARO - FRÅN MORGON TILL KVÄLL

Treffenberg, K. (1952). Diktaren om dikten. Natur och kultur, 33-36

Artikler om sent på jorden

Bengt Landgren (1971). "Gift att dö eller drömmar att leva". Ensomheten, döden och drömmarna. Läromedelsförlaget, Stockholm, s. 65-93

Staffan Bergsten (1971). Jaget och världen. Uppsala, s. 153-169

Kristian Wåhlin (1993). guld! guld! eller vad jag fann när jag läste Gunnar Ekelöfs debutdiktsamling. Metriken som tolkningshjälp, red. Elena Dahl & Eva Lilja, s. 107-181

BLOMMORNA SOVER I FÖNSTRET

Bengt Holmqvist (1958). Gunnar Ekelöf. Elva digt analyser. FIB:s lyrikklubb, s. 74-79

OSYNLIG NÄRVARO

Aris Fioretos (1990). Now and absence in the early Ekelöf. Scandinavian Studies Vol. 62, No. 3, s. 319-330

Aris, Fioretos (1991). Det kritiska ögonblicket : Hölderlin, Benjamin, Celan. Norstedt, 202-212, 290-291  

KATAKOMBMÅLNING

Anders Mortensen (2000). Provokationens modernism. "Katakombmålning" - sent på jorden  (1931). Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Symposion, s. 83-100

MENINGSLÖST ORAKEL

Cecilia Sjöholm (1996). "meningslöst orakel". Föreställningar om det omedvetna. Symposium, s. 177-180

ÖVERSVÄMNING I STORSLAGET LANDSKAP

Erik Mesterton (1981). En eld som brinner i allas ansikten. BLM, årg. 50, nr. 2, s. 94-98; Den urörliga lågan, Sverker Göranson & Erik Mesterton red. Göteborg, 1990, s. 39-45

KOSMISK SÖMNGÅNGARE

Anders Olsson (1979). Drömmaren Ekelöf. Tidskrift för litteraturvetenskap, Årg. 8, nr. 3, 151-176

Cecilia Sjöholm (1996). "kosmisk sömngängare". Föreställningar om det omedvetna. Symposium, s. 145-152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vignette: Otto G. Carlsund 
 

 

 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       sent på jorden (1932)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

Sent på jorden. (1952).

illustrationer av Tor Bjurström

 

 

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

sent på jorden (1932)

blommorna sover i fönstret

flaggprydd sång

oktoberspegel

osynlig närvaro

ekvation

korollarium till skymningen

Romeo & Juliet

Klassiskt mästerverk

böljeslag

skymning

albumblad

eklips

dödstystnad från gult till svart

mot triangeln

sonatform denaturerad prosa

TRE FÅGELDIKTER

orimmad sonett

sömn och tomhet jämna andedrag

expansion

BRUSTNA ÖGON   TRÖTTA DIKTER UTAN

VINGAR

från morgon till kväll

klimakterium 

fanfar

Katakombmålning

meningslöst orakel

översvämning i storslaget landskap

kosmisk sömngångare

apoteos